Bão Ivan theo dõi

Bão Ivan đã đổ bộ như một cơn bão cấp 3 ở phía tây vùng Vịnh, Alabama, vào ngày 16 tháng 9 năm 2004. Nó suy yếu khi nó di chuyển vào đất liền, tạo ra hơn 100 cơn lốc xoáy và mưa lớn trên khắp miền đông nam Hoa Kỳ.