Động cơ nhiệt đới-4.png

Triển vọng thời tiết nhiệt đới cho Chủ nhật, ngày 28 tháng 8.