Betty Billiot trên hiên nhà của cô ấy

Isle de Jean Charles cư dân Theresa "Betty" Billiot suy ngẫm về tương lai của cô ấy từ hiên trước nhà của cha mẹ đã chết gần đây, Thứ Năm, ngày 14 tháng 1 năm 2021. Betty đang xếp hàng để nhận một ngôi nhà mới như một phần của việc tái định cư khủng hoảng môi trường trị giá 48 triệu đô la kế hoạch. Cha mẹ của cô, DeNecia và Wenceslaus Billiot, biết rằng họ sẽ không bao giờ sống đủ lâu để thấy sự phát triển mới đi qua. (Ảnh của Ted Jackson, cok9.com | Thời gian-Picayune | Người ủng hộ New Orleans)