NASA Artemis Rocket

Công nhân và nhà thầu làm việc trên giai đoạn cốt lõi của Rocket hệ thống phóng không gian của NASA, sẽ được sử dụng cho nhiệm vụ Artemis 1, theo tên lửa khi nó được vận chuyển đến Pegasus sà lan tại cơ sở lắp ráp NASA Michoud nơi nó được xây dựng, trong New Orleans, Thứ Tư, ngày 8 tháng 1 năm 2020. Nó sẽ được chuyển đến Trung tâm vũ trụ Stennis của NASA ở Mississippi để thử nghiệm màu xanh lá cây. (Ảnh AP/Gerald Herbert)

Tags