Xem 11 bức tranh New Orleans của Banksy từ năm 2008

Bức tranh của Banksy về những người lính bị bắt cướp bóc tại Đại lộ Elysian Field gần đường Decatur được bảo vệ bằng vecnwood và ván ép có thể tháo rời. Nhưng đã sớm bị phá hoại và sơn. (Ảnh nhân viên, cok9.com | Times-Picayune).