Bìa album Charlie Gabriel

Bìa của nghệ sĩ saxophone hội trường bảo tồn và album clarinet của Charlie Gabriel "89" của Charlie Gabriel, được đặt theo tên tuổi mà anh ghi lại và phát hành bởi Sub Pop Records.